Ontslag De zandput

Uw werkgever in De zandput mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De zandput zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De zandput

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De zandput. Uw werkgever in De zandput mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De zandput arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De zandput niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De zandput te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De zandput u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De zandput of met bevallingsverlof bent in De zandput.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De zandput kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De zandput die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De zandput
 • Als u in De zandput lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De zandput wilt opnemen;
 • Omdat u in De zandput lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De zandput lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De zandput wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De zandput op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De zandput

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De zandput. Uitzonderingen in De zandput;
 • Als uw werkgever in De zandput bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De zandput aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De zandput gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De zandput niet geschikt voor uw werk in De zandput of
 • u functioneert niet voldoende in De zandput.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De zandput

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De zandput niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De zandput of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De zandput verblijft, dan mag uw werkgever in De zandput u eveneens wel ontslaan.