Ontslag De zande

Uw werkgever in De zande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De zande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De zande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De zande. Uw werkgever in De zande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De zande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De zande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De zande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De zande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De zande of met bevallingsverlof bent in De zande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De zande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De zande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De zande
 • Als u in De zande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De zande wilt opnemen;
 • Omdat u in De zande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De zande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De zande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De zande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De zande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De zande. Uitzonderingen in De zande;
 • Als uw werkgever in De zande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De zande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De zande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De zande niet geschikt voor uw werk in De zande of
 • u functioneert niet voldoende in De zande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De zande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De zande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De zande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De zande verblijft, dan mag uw werkgever in De zande u eveneens wel ontslaan.