Ontslag De zak

Uw werkgever in De zak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De zak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De zak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De zak. Uw werkgever in De zak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De zak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De zak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De zak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De zak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De zak of met bevallingsverlof bent in De zak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De zak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De zak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De zak
 • Als u in De zak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De zak wilt opnemen;
 • Omdat u in De zak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De zak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De zak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De zak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De zak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De zak. Uitzonderingen in De zak;
 • Als uw werkgever in De zak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De zak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De zak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De zak niet geschikt voor uw werk in De zak of
 • u functioneert niet voldoende in De zak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De zak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De zak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De zak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De zak verblijft, dan mag uw werkgever in De zak u eveneens wel ontslaan.