Ontslag De woude

Uw werkgever in De woude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De woude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De woude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De woude. Uw werkgever in De woude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De woude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De woude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De woude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De woude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De woude of met bevallingsverlof bent in De woude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De woude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De woude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De woude
 • Als u in De woude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De woude wilt opnemen;
 • Omdat u in De woude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De woude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De woude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De woude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De woude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De woude. Uitzonderingen in De woude;
 • Als uw werkgever in De woude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De woude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De woude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De woude niet geschikt voor uw werk in De woude of
 • u functioneert niet voldoende in De woude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De woude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De woude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De woude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De woude verblijft, dan mag uw werkgever in De woude u eveneens wel ontslaan.