Ontslag De wopereis

Uw werkgever in De wopereis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De wopereis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De wopereis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De wopereis. Uw werkgever in De wopereis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De wopereis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De wopereis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De wopereis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De wopereis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De wopereis of met bevallingsverlof bent in De wopereis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De wopereis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De wopereis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De wopereis
 • Als u in De wopereis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De wopereis wilt opnemen;
 • Omdat u in De wopereis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De wopereis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De wopereis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De wopereis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De wopereis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De wopereis. Uitzonderingen in De wopereis;
 • Als uw werkgever in De wopereis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De wopereis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De wopereis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De wopereis niet geschikt voor uw werk in De wopereis of
 • u functioneert niet voldoende in De wopereis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De wopereis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De wopereis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De wopereis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De wopereis verblijft, dan mag uw werkgever in De wopereis u eveneens wel ontslaan.