Ontslag (de) wippert

Uw werkgever in (de) wippert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in (de) wippert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht (de) wippert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in (de) wippert. Uw werkgever in (de) wippert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in (de) wippert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in (de) wippert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in (de) wippert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in (de) wippert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in (de) wippert of met bevallingsverlof bent in (de) wippert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in (de) wippert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in (de) wippert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in (de) wippert
 • Als u in (de) wippert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in (de) wippert wilt opnemen;
 • Omdat u in (de) wippert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in (de) wippert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in (de) wippert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in (de) wippert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag (de) wippert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in (de) wippert. Uitzonderingen in (de) wippert;
 • Als uw werkgever in (de) wippert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in (de) wippert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in (de) wippert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in (de) wippert niet geschikt voor uw werk in (de) wippert of
 • u functioneert niet voldoende in (de) wippert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in (de) wippert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in (de) wippert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in (de) wippert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in (de) wippert verblijft, dan mag uw werkgever in (de) wippert u eveneens wel ontslaan.