Ontslag De wilp

Uw werkgever in De wilp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De wilp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De wilp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De wilp. Uw werkgever in De wilp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De wilp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De wilp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De wilp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De wilp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De wilp of met bevallingsverlof bent in De wilp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De wilp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De wilp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De wilp
 • Als u in De wilp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De wilp wilt opnemen;
 • Omdat u in De wilp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De wilp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De wilp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De wilp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De wilp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De wilp. Uitzonderingen in De wilp;
 • Als uw werkgever in De wilp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De wilp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De wilp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De wilp niet geschikt voor uw werk in De wilp of
 • u functioneert niet voldoende in De wilp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De wilp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De wilp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De wilp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De wilp verblijft, dan mag uw werkgever in De wilp u eveneens wel ontslaan.