Ontslag De wilgen /de wylgen

Uw werkgever in De wilgen /de wylgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De wilgen /de wylgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De wilgen /de wylgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De wilgen /de wylgen. Uw werkgever in De wilgen /de wylgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De wilgen /de wylgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De wilgen /de wylgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De wilgen /de wylgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De wilgen /de wylgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De wilgen /de wylgen of met bevallingsverlof bent in De wilgen /de wylgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De wilgen /de wylgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De wilgen /de wylgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De wilgen /de wylgen
 • Als u in De wilgen /de wylgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De wilgen /de wylgen wilt opnemen;
 • Omdat u in De wilgen /de wylgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De wilgen /de wylgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De wilgen /de wylgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De wilgen /de wylgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De wilgen /de wylgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De wilgen /de wylgen. Uitzonderingen in De wilgen /de wylgen;
 • Als uw werkgever in De wilgen /de wylgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De wilgen /de wylgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De wilgen /de wylgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De wilgen /de wylgen niet geschikt voor uw werk in De wilgen /de wylgen of
 • u functioneert niet voldoende in De wilgen /de wylgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De wilgen /de wylgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De wilgen /de wylgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De wilgen /de wylgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De wilgen /de wylgen verblijft, dan mag uw werkgever in De wilgen /de wylgen u eveneens wel ontslaan.