Ontslag De wijk

Uw werkgever in De wijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De wijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De wijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De wijk. Uw werkgever in De wijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De wijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De wijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De wijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De wijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De wijk of met bevallingsverlof bent in De wijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De wijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De wijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De wijk
 • Als u in De wijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De wijk wilt opnemen;
 • Omdat u in De wijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De wijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De wijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De wijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De wijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De wijk. Uitzonderingen in De wijk;
 • Als uw werkgever in De wijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De wijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De wijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De wijk niet geschikt voor uw werk in De wijk of
 • u functioneert niet voldoende in De wijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De wijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De wijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De wijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De wijk verblijft, dan mag uw werkgever in De wijk u eveneens wel ontslaan.