Ontslag De wielse hoeven

Uw werkgever in De wielse hoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De wielse hoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De wielse hoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De wielse hoeven. Uw werkgever in De wielse hoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De wielse hoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De wielse hoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De wielse hoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De wielse hoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De wielse hoeven of met bevallingsverlof bent in De wielse hoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De wielse hoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De wielse hoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De wielse hoeven
 • Als u in De wielse hoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De wielse hoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in De wielse hoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De wielse hoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De wielse hoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De wielse hoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De wielse hoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De wielse hoeven. Uitzonderingen in De wielse hoeven;
 • Als uw werkgever in De wielse hoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De wielse hoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De wielse hoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De wielse hoeven niet geschikt voor uw werk in De wielse hoeven of
 • u functioneert niet voldoende in De wielse hoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De wielse hoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De wielse hoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De wielse hoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De wielse hoeven verblijft, dan mag uw werkgever in De wielse hoeven u eveneens wel ontslaan.