Ontslag De weijer

Uw werkgever in De weijer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De weijer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De weijer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De weijer. Uw werkgever in De weijer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De weijer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De weijer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De weijer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De weijer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De weijer of met bevallingsverlof bent in De weijer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De weijer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De weijer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De weijer
 • Als u in De weijer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De weijer wilt opnemen;
 • Omdat u in De weijer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De weijer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De weijer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De weijer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De weijer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De weijer. Uitzonderingen in De weijer;
 • Als uw werkgever in De weijer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De weijer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De weijer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De weijer niet geschikt voor uw werk in De weijer of
 • u functioneert niet voldoende in De weijer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De weijer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De weijer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De weijer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De weijer verblijft, dan mag uw werkgever in De weijer u eveneens wel ontslaan.