Ontslag De weere

Uw werkgever in De weere mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De weere zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De weere

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De weere. Uw werkgever in De weere mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De weere arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De weere niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De weere te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De weere u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De weere of met bevallingsverlof bent in De weere.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De weere kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De weere die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De weere
 • Als u in De weere lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De weere wilt opnemen;
 • Omdat u in De weere lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De weere lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De weere wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De weere op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De weere

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De weere. Uitzonderingen in De weere;
 • Als uw werkgever in De weere bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De weere aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De weere gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De weere niet geschikt voor uw werk in De weere of
 • u functioneert niet voldoende in De weere.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De weere

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De weere niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De weere of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De weere verblijft, dan mag uw werkgever in De weere u eveneens wel ontslaan.