Ontslag De weerd

Uw werkgever in De weerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De weerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De weerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De weerd. Uw werkgever in De weerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De weerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De weerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De weerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De weerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De weerd of met bevallingsverlof bent in De weerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De weerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De weerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De weerd
 • Als u in De weerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De weerd wilt opnemen;
 • Omdat u in De weerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De weerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De weerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De weerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De weerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De weerd. Uitzonderingen in De weerd;
 • Als uw werkgever in De weerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De weerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De weerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De weerd niet geschikt voor uw werk in De weerd of
 • u functioneert niet voldoende in De weerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De weerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De weerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De weerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De weerd verblijft, dan mag uw werkgever in De weerd u eveneens wel ontslaan.