Ontslag De waal

Uw werkgever in De waal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De waal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De waal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De waal. Uw werkgever in De waal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De waal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De waal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De waal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De waal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De waal of met bevallingsverlof bent in De waal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De waal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De waal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De waal
 • Als u in De waal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De waal wilt opnemen;
 • Omdat u in De waal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De waal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De waal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De waal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De waal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De waal. Uitzonderingen in De waal;
 • Als uw werkgever in De waal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De waal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De waal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De waal niet geschikt voor uw werk in De waal of
 • u functioneert niet voldoende in De waal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De waal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De waal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De waal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De waal verblijft, dan mag uw werkgever in De waal u eveneens wel ontslaan.