Ontslag De vorst

Uw werkgever in De vorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De vorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De vorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De vorst. Uw werkgever in De vorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De vorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De vorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De vorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De vorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De vorst of met bevallingsverlof bent in De vorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De vorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De vorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De vorst
 • Als u in De vorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De vorst wilt opnemen;
 • Omdat u in De vorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De vorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De vorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De vorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De vorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De vorst. Uitzonderingen in De vorst;
 • Als uw werkgever in De vorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De vorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De vorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De vorst niet geschikt voor uw werk in De vorst of
 • u functioneert niet voldoende in De vorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De vorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De vorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De vorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De vorst verblijft, dan mag uw werkgever in De vorst u eveneens wel ontslaan.