Ontslag De voort /voort (?)

Uw werkgever in De voort /voort (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De voort /voort (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De voort /voort (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De voort /voort (?). Uw werkgever in De voort /voort (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De voort /voort (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De voort /voort (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De voort /voort (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De voort /voort (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De voort /voort (?) of met bevallingsverlof bent in De voort /voort (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De voort /voort (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De voort /voort (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De voort /voort (?)
 • Als u in De voort /voort (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De voort /voort (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in De voort /voort (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De voort /voort (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De voort /voort (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De voort /voort (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De voort /voort (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De voort /voort (?). Uitzonderingen in De voort /voort (?);
 • Als uw werkgever in De voort /voort (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De voort /voort (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De voort /voort (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De voort /voort (?) niet geschikt voor uw werk in De voort /voort (?) of
 • u functioneert niet voldoende in De voort /voort (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De voort /voort (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De voort /voort (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De voort /voort (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De voort /voort (?) verblijft, dan mag uw werkgever in De voort /voort (?) u eveneens wel ontslaan.