Ontslag De voort

Uw werkgever in De voort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De voort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De voort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De voort. Uw werkgever in De voort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De voort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De voort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De voort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De voort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De voort of met bevallingsverlof bent in De voort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De voort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De voort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De voort
 • Als u in De voort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De voort wilt opnemen;
 • Omdat u in De voort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De voort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De voort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De voort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De voort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De voort. Uitzonderingen in De voort;
 • Als uw werkgever in De voort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De voort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De voort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De voort niet geschikt voor uw werk in De voort of
 • u functioneert niet voldoende in De voort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De voort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De voort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De voort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De voort verblijft, dan mag uw werkgever in De voort u eveneens wel ontslaan.