Ontslag De voorstad

Uw werkgever in De voorstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De voorstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De voorstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De voorstad. Uw werkgever in De voorstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De voorstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De voorstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De voorstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De voorstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De voorstad of met bevallingsverlof bent in De voorstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De voorstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De voorstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De voorstad
 • Als u in De voorstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De voorstad wilt opnemen;
 • Omdat u in De voorstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De voorstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De voorstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De voorstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De voorstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De voorstad. Uitzonderingen in De voorstad;
 • Als uw werkgever in De voorstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De voorstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De voorstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De voorstad niet geschikt voor uw werk in De voorstad of
 • u functioneert niet voldoende in De voorstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De voorstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De voorstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De voorstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De voorstad verblijft, dan mag uw werkgever in De voorstad u eveneens wel ontslaan.