Ontslag (de ?) vleut

Uw werkgever in (de ?) vleut mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in (de ?) vleut zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht (de ?) vleut

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in (de ?) vleut. Uw werkgever in (de ?) vleut mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in (de ?) vleut arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in (de ?) vleut niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in (de ?) vleut te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in (de ?) vleut u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in (de ?) vleut of met bevallingsverlof bent in (de ?) vleut.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in (de ?) vleut kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in (de ?) vleut die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in (de ?) vleut
 • Als u in (de ?) vleut lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in (de ?) vleut wilt opnemen;
 • Omdat u in (de ?) vleut lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in (de ?) vleut lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in (de ?) vleut wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in (de ?) vleut op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag (de ?) vleut

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in (de ?) vleut. Uitzonderingen in (de ?) vleut;
 • Als uw werkgever in (de ?) vleut bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in (de ?) vleut aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in (de ?) vleut gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in (de ?) vleut niet geschikt voor uw werk in (de ?) vleut of
 • u functioneert niet voldoende in (de ?) vleut.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in (de ?) vleut

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in (de ?) vleut niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in (de ?) vleut of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in (de ?) vleut verblijft, dan mag uw werkgever in (de ?) vleut u eveneens wel ontslaan.