Ontslag De velde

Uw werkgever in De velde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De velde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De velde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De velde. Uw werkgever in De velde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De velde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De velde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De velde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De velde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De velde of met bevallingsverlof bent in De velde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De velde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De velde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De velde
 • Als u in De velde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De velde wilt opnemen;
 • Omdat u in De velde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De velde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De velde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De velde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De velde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De velde. Uitzonderingen in De velde;
 • Als uw werkgever in De velde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De velde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De velde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De velde niet geschikt voor uw werk in De velde of
 • u functioneert niet voldoende in De velde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De velde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De velde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De velde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De velde verblijft, dan mag uw werkgever in De velde u eveneens wel ontslaan.