Ontslag De veenhuis

Uw werkgever in De veenhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De veenhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De veenhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De veenhuis. Uw werkgever in De veenhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De veenhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De veenhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De veenhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De veenhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De veenhuis of met bevallingsverlof bent in De veenhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De veenhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De veenhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De veenhuis
 • Als u in De veenhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De veenhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in De veenhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De veenhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De veenhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De veenhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De veenhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De veenhuis. Uitzonderingen in De veenhuis;
 • Als uw werkgever in De veenhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De veenhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De veenhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De veenhuis niet geschikt voor uw werk in De veenhuis of
 • u functioneert niet voldoende in De veenhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De veenhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De veenhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De veenhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De veenhuis verblijft, dan mag uw werkgever in De veenhuis u eveneens wel ontslaan.