Ontslag De veenhoop /de feanhoop

Uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De veenhoop /de feanhoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De veenhoop /de feanhoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De veenhoop /de feanhoop. Uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De veenhoop /de feanhoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De veenhoop /de feanhoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De veenhoop /de feanhoop of met bevallingsverlof bent in De veenhoop /de feanhoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De veenhoop /de feanhoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De veenhoop /de feanhoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De veenhoop /de feanhoop
 • Als u in De veenhoop /de feanhoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De veenhoop /de feanhoop wilt opnemen;
 • Omdat u in De veenhoop /de feanhoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De veenhoop /de feanhoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De veenhoop /de feanhoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De veenhoop /de feanhoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De veenhoop /de feanhoop. Uitzonderingen in De veenhoop /de feanhoop;
 • Als uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De veenhoop /de feanhoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De veenhoop /de feanhoop niet geschikt voor uw werk in De veenhoop /de feanhoop of
 • u functioneert niet voldoende in De veenhoop /de feanhoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De veenhoop /de feanhoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De veenhoop /de feanhoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De veenhoop /de feanhoop verblijft, dan mag uw werkgever in De veenhoop /de feanhoop u eveneens wel ontslaan.