Ontslag De vecht

Uw werkgever in De vecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De vecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De vecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De vecht. Uw werkgever in De vecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De vecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De vecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De vecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De vecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De vecht of met bevallingsverlof bent in De vecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De vecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De vecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De vecht
 • Als u in De vecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De vecht wilt opnemen;
 • Omdat u in De vecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De vecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De vecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De vecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De vecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De vecht. Uitzonderingen in De vecht;
 • Als uw werkgever in De vecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De vecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De vecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De vecht niet geschikt voor uw werk in De vecht of
 • u functioneert niet voldoende in De vecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De vecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De vecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De vecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De vecht verblijft, dan mag uw werkgever in De vecht u eveneens wel ontslaan.