Ontslag De valk

Uw werkgever in De valk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De valk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De valk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De valk. Uw werkgever in De valk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De valk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De valk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De valk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De valk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De valk of met bevallingsverlof bent in De valk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De valk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De valk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De valk
 • Als u in De valk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De valk wilt opnemen;
 • Omdat u in De valk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De valk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De valk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De valk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De valk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De valk. Uitzonderingen in De valk;
 • Als uw werkgever in De valk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De valk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De valk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De valk niet geschikt voor uw werk in De valk of
 • u functioneert niet voldoende in De valk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De valk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De valk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De valk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De valk verblijft, dan mag uw werkgever in De valk u eveneens wel ontslaan.