Ontslag De tuut

Uw werkgever in De tuut mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De tuut zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De tuut

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De tuut. Uw werkgever in De tuut mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De tuut arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De tuut niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De tuut te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De tuut u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De tuut of met bevallingsverlof bent in De tuut.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De tuut kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De tuut die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De tuut
 • Als u in De tuut lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De tuut wilt opnemen;
 • Omdat u in De tuut lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De tuut lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De tuut wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De tuut op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De tuut

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De tuut. Uitzonderingen in De tuut;
 • Als uw werkgever in De tuut bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De tuut aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De tuut gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De tuut niet geschikt voor uw werk in De tuut of
 • u functioneert niet voldoende in De tuut.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De tuut

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De tuut niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De tuut of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De tuut verblijft, dan mag uw werkgever in De tuut u eveneens wel ontslaan.