Ontslag De tippe

Uw werkgever in De tippe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De tippe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De tippe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De tippe. Uw werkgever in De tippe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De tippe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De tippe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De tippe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De tippe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De tippe of met bevallingsverlof bent in De tippe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De tippe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De tippe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De tippe
 • Als u in De tippe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De tippe wilt opnemen;
 • Omdat u in De tippe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De tippe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De tippe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De tippe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De tippe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De tippe. Uitzonderingen in De tippe;
 • Als uw werkgever in De tippe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De tippe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De tippe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De tippe niet geschikt voor uw werk in De tippe of
 • u functioneert niet voldoende in De tippe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De tippe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De tippe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De tippe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De tippe verblijft, dan mag uw werkgever in De tippe u eveneens wel ontslaan.