Ontslag De tike

Uw werkgever in De tike mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De tike zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De tike

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De tike. Uw werkgever in De tike mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De tike arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De tike niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De tike te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De tike u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De tike of met bevallingsverlof bent in De tike.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De tike kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De tike die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De tike
 • Als u in De tike lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De tike wilt opnemen;
 • Omdat u in De tike lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De tike lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De tike wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De tike op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De tike

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De tike. Uitzonderingen in De tike;
 • Als uw werkgever in De tike bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De tike aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De tike gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De tike niet geschikt voor uw werk in De tike of
 • u functioneert niet voldoende in De tike.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De tike

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De tike niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De tike of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De tike verblijft, dan mag uw werkgever in De tike u eveneens wel ontslaan.