Ontslag De stuw

Uw werkgever in De stuw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De stuw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De stuw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De stuw. Uw werkgever in De stuw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De stuw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De stuw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De stuw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De stuw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De stuw of met bevallingsverlof bent in De stuw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De stuw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De stuw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De stuw
 • Als u in De stuw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De stuw wilt opnemen;
 • Omdat u in De stuw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De stuw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De stuw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De stuw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De stuw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De stuw. Uitzonderingen in De stuw;
 • Als uw werkgever in De stuw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De stuw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De stuw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De stuw niet geschikt voor uw werk in De stuw of
 • u functioneert niet voldoende in De stuw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De stuw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De stuw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De stuw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De stuw verblijft, dan mag uw werkgever in De stuw u eveneens wel ontslaan.