Ontslag De streek

Uw werkgever in De streek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De streek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De streek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De streek. Uw werkgever in De streek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De streek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De streek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De streek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De streek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De streek of met bevallingsverlof bent in De streek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De streek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De streek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De streek
 • Als u in De streek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De streek wilt opnemen;
 • Omdat u in De streek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De streek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De streek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De streek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De streek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De streek. Uitzonderingen in De streek;
 • Als uw werkgever in De streek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De streek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De streek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De streek niet geschikt voor uw werk in De streek of
 • u functioneert niet voldoende in De streek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De streek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De streek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De streek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De streek verblijft, dan mag uw werkgever in De streek u eveneens wel ontslaan.