Ontslag De sterre

Uw werkgever in De sterre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De sterre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De sterre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De sterre. Uw werkgever in De sterre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De sterre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De sterre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De sterre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De sterre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De sterre of met bevallingsverlof bent in De sterre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De sterre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De sterre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De sterre
 • Als u in De sterre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De sterre wilt opnemen;
 • Omdat u in De sterre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De sterre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De sterre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De sterre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De sterre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De sterre. Uitzonderingen in De sterre;
 • Als uw werkgever in De sterre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De sterre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De sterre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De sterre niet geschikt voor uw werk in De sterre of
 • u functioneert niet voldoende in De sterre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De sterre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De sterre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De sterre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De sterre verblijft, dan mag uw werkgever in De sterre u eveneens wel ontslaan.