Ontslag De steegh

Uw werkgever in De steegh mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De steegh zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De steegh

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De steegh. Uw werkgever in De steegh mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De steegh arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De steegh niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De steegh te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De steegh u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De steegh of met bevallingsverlof bent in De steegh.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De steegh kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De steegh die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De steegh
 • Als u in De steegh lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De steegh wilt opnemen;
 • Omdat u in De steegh lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De steegh lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De steegh wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De steegh op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De steegh

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De steegh. Uitzonderingen in De steegh;
 • Als uw werkgever in De steegh bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De steegh aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De steegh gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De steegh niet geschikt voor uw werk in De steegh of
 • u functioneert niet voldoende in De steegh.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De steegh

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De steegh niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De steegh of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De steegh verblijft, dan mag uw werkgever in De steegh u eveneens wel ontslaan.