Ontslag De steeg

Uw werkgever in De steeg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De steeg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De steeg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De steeg. Uw werkgever in De steeg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De steeg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De steeg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De steeg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De steeg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De steeg of met bevallingsverlof bent in De steeg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De steeg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De steeg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De steeg
 • Als u in De steeg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De steeg wilt opnemen;
 • Omdat u in De steeg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De steeg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De steeg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De steeg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De steeg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De steeg. Uitzonderingen in De steeg;
 • Als uw werkgever in De steeg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De steeg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De steeg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De steeg niet geschikt voor uw werk in De steeg of
 • u functioneert niet voldoende in De steeg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De steeg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De steeg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De steeg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De steeg verblijft, dan mag uw werkgever in De steeg u eveneens wel ontslaan.