Ontslag De stapel

Uw werkgever in De stapel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De stapel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De stapel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De stapel. Uw werkgever in De stapel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De stapel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De stapel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De stapel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De stapel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De stapel of met bevallingsverlof bent in De stapel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De stapel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De stapel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De stapel
 • Als u in De stapel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De stapel wilt opnemen;
 • Omdat u in De stapel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De stapel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De stapel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De stapel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De stapel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De stapel. Uitzonderingen in De stapel;
 • Als uw werkgever in De stapel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De stapel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De stapel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De stapel niet geschikt voor uw werk in De stapel of
 • u functioneert niet voldoende in De stapel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De stapel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De stapel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De stapel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De stapel verblijft, dan mag uw werkgever in De stapel u eveneens wel ontslaan.