Ontslag De snipperij

Uw werkgever in De snipperij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De snipperij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De snipperij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De snipperij. Uw werkgever in De snipperij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De snipperij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De snipperij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De snipperij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De snipperij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De snipperij of met bevallingsverlof bent in De snipperij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De snipperij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De snipperij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De snipperij
 • Als u in De snipperij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De snipperij wilt opnemen;
 • Omdat u in De snipperij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De snipperij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De snipperij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De snipperij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De snipperij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De snipperij. Uitzonderingen in De snipperij;
 • Als uw werkgever in De snipperij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De snipperij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De snipperij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De snipperij niet geschikt voor uw werk in De snipperij of
 • u functioneert niet voldoende in De snipperij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De snipperij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De snipperij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De snipperij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De snipperij verblijft, dan mag uw werkgever in De snipperij u eveneens wel ontslaan.