Ontslag De sluis

Uw werkgever in De sluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De sluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De sluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De sluis. Uw werkgever in De sluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De sluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De sluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De sluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De sluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De sluis of met bevallingsverlof bent in De sluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De sluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De sluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De sluis
 • Als u in De sluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De sluis wilt opnemen;
 • Omdat u in De sluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De sluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De sluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De sluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De sluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De sluis. Uitzonderingen in De sluis;
 • Als uw werkgever in De sluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De sluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De sluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De sluis niet geschikt voor uw werk in De sluis of
 • u functioneert niet voldoende in De sluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De sluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De sluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De sluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De sluis verblijft, dan mag uw werkgever in De sluis u eveneens wel ontslaan.