Ontslag De schutterij

Uw werkgever in De schutterij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De schutterij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De schutterij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De schutterij. Uw werkgever in De schutterij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De schutterij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De schutterij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De schutterij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De schutterij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De schutterij of met bevallingsverlof bent in De schutterij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De schutterij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De schutterij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De schutterij
 • Als u in De schutterij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De schutterij wilt opnemen;
 • Omdat u in De schutterij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De schutterij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De schutterij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De schutterij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De schutterij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De schutterij. Uitzonderingen in De schutterij;
 • Als uw werkgever in De schutterij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De schutterij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De schutterij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De schutterij niet geschikt voor uw werk in De schutterij of
 • u functioneert niet voldoende in De schutterij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De schutterij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De schutterij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De schutterij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De schutterij verblijft, dan mag uw werkgever in De schutterij u eveneens wel ontslaan.