Ontslag De schoolt

Uw werkgever in De schoolt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De schoolt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De schoolt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De schoolt. Uw werkgever in De schoolt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De schoolt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De schoolt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De schoolt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De schoolt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De schoolt of met bevallingsverlof bent in De schoolt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De schoolt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De schoolt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De schoolt
 • Als u in De schoolt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De schoolt wilt opnemen;
 • Omdat u in De schoolt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De schoolt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De schoolt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De schoolt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De schoolt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De schoolt. Uitzonderingen in De schoolt;
 • Als uw werkgever in De schoolt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De schoolt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De schoolt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De schoolt niet geschikt voor uw werk in De schoolt of
 • u functioneert niet voldoende in De schoolt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De schoolt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De schoolt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De schoolt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De schoolt verblijft, dan mag uw werkgever in De schoolt u eveneens wel ontslaan.