Ontslag De schiphorst

Uw werkgever in De schiphorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De schiphorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De schiphorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De schiphorst. Uw werkgever in De schiphorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De schiphorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De schiphorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De schiphorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De schiphorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De schiphorst of met bevallingsverlof bent in De schiphorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De schiphorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De schiphorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De schiphorst
 • Als u in De schiphorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De schiphorst wilt opnemen;
 • Omdat u in De schiphorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De schiphorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De schiphorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De schiphorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De schiphorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De schiphorst. Uitzonderingen in De schiphorst;
 • Als uw werkgever in De schiphorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De schiphorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De schiphorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De schiphorst niet geschikt voor uw werk in De schiphorst of
 • u functioneert niet voldoende in De schiphorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De schiphorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De schiphorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De schiphorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De schiphorst verblijft, dan mag uw werkgever in De schiphorst u eveneens wel ontslaan.