Ontslag (de) schifpot

Uw werkgever in (de) schifpot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in (de) schifpot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht (de) schifpot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in (de) schifpot. Uw werkgever in (de) schifpot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in (de) schifpot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in (de) schifpot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in (de) schifpot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in (de) schifpot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in (de) schifpot of met bevallingsverlof bent in (de) schifpot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in (de) schifpot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in (de) schifpot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in (de) schifpot
 • Als u in (de) schifpot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in (de) schifpot wilt opnemen;
 • Omdat u in (de) schifpot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in (de) schifpot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in (de) schifpot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in (de) schifpot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag (de) schifpot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in (de) schifpot. Uitzonderingen in (de) schifpot;
 • Als uw werkgever in (de) schifpot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in (de) schifpot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in (de) schifpot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in (de) schifpot niet geschikt voor uw werk in (de) schifpot of
 • u functioneert niet voldoende in (de) schifpot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in (de) schifpot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in (de) schifpot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in (de) schifpot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in (de) schifpot verblijft, dan mag uw werkgever in (de) schifpot u eveneens wel ontslaan.