Ontslag De schietbaan

Uw werkgever in De schietbaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De schietbaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De schietbaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De schietbaan. Uw werkgever in De schietbaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De schietbaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De schietbaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De schietbaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De schietbaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De schietbaan of met bevallingsverlof bent in De schietbaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De schietbaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De schietbaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De schietbaan
 • Als u in De schietbaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De schietbaan wilt opnemen;
 • Omdat u in De schietbaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De schietbaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De schietbaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De schietbaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De schietbaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De schietbaan. Uitzonderingen in De schietbaan;
 • Als uw werkgever in De schietbaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De schietbaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De schietbaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De schietbaan niet geschikt voor uw werk in De schietbaan of
 • u functioneert niet voldoende in De schietbaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De schietbaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De schietbaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De schietbaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De schietbaan verblijft, dan mag uw werkgever in De schietbaan u eveneens wel ontslaan.