Ontslag De schans

Uw werkgever in De schans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De schans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De schans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De schans. Uw werkgever in De schans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De schans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De schans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De schans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De schans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De schans of met bevallingsverlof bent in De schans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De schans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De schans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De schans
 • Als u in De schans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De schans wilt opnemen;
 • Omdat u in De schans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De schans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De schans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De schans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De schans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De schans. Uitzonderingen in De schans;
 • Als uw werkgever in De schans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De schans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De schans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De schans niet geschikt voor uw werk in De schans of
 • u functioneert niet voldoende in De schans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De schans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De schans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De schans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De schans verblijft, dan mag uw werkgever in De schans u eveneens wel ontslaan.