Ontslag De ryp /de rijp

Uw werkgever in De ryp /de rijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De ryp /de rijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De ryp /de rijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De ryp /de rijp. Uw werkgever in De ryp /de rijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De ryp /de rijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De ryp /de rijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De ryp /de rijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De ryp /de rijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De ryp /de rijp of met bevallingsverlof bent in De ryp /de rijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De ryp /de rijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De ryp /de rijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De ryp /de rijp
 • Als u in De ryp /de rijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De ryp /de rijp wilt opnemen;
 • Omdat u in De ryp /de rijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De ryp /de rijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De ryp /de rijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De ryp /de rijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De ryp /de rijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De ryp /de rijp. Uitzonderingen in De ryp /de rijp;
 • Als uw werkgever in De ryp /de rijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De ryp /de rijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De ryp /de rijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De ryp /de rijp niet geschikt voor uw werk in De ryp /de rijp of
 • u functioneert niet voldoende in De ryp /de rijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De ryp /de rijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De ryp /de rijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De ryp /de rijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De ryp /de rijp verblijft, dan mag uw werkgever in De ryp /de rijp u eveneens wel ontslaan.