Ontslag De rund

Uw werkgever in De rund mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rund zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rund

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rund. Uw werkgever in De rund mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rund arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rund niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rund te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rund u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rund of met bevallingsverlof bent in De rund.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rund kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rund die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rund
 • Als u in De rund lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rund wilt opnemen;
 • Omdat u in De rund lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rund lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rund wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rund op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rund

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rund. Uitzonderingen in De rund;
 • Als uw werkgever in De rund bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rund aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rund gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rund niet geschikt voor uw werk in De rund of
 • u functioneert niet voldoende in De rund.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rund

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rund niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rund of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rund verblijft, dan mag uw werkgever in De rund u eveneens wel ontslaan.