Ontslag De ruif

Uw werkgever in De ruif mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De ruif zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De ruif

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De ruif. Uw werkgever in De ruif mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De ruif arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De ruif niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De ruif te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De ruif u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De ruif of met bevallingsverlof bent in De ruif.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De ruif kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De ruif die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De ruif
 • Als u in De ruif lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De ruif wilt opnemen;
 • Omdat u in De ruif lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De ruif lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De ruif wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De ruif op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De ruif

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De ruif. Uitzonderingen in De ruif;
 • Als uw werkgever in De ruif bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De ruif aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De ruif gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De ruif niet geschikt voor uw werk in De ruif of
 • u functioneert niet voldoende in De ruif.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De ruif

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De ruif niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De ruif of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De ruif verblijft, dan mag uw werkgever in De ruif u eveneens wel ontslaan.