Ontslag De rotting

Uw werkgever in De rotting mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rotting zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rotting

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rotting. Uw werkgever in De rotting mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rotting arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rotting niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rotting te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rotting u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rotting of met bevallingsverlof bent in De rotting.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rotting kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rotting die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rotting
 • Als u in De rotting lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rotting wilt opnemen;
 • Omdat u in De rotting lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rotting lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rotting wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rotting op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rotting

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rotting. Uitzonderingen in De rotting;
 • Als uw werkgever in De rotting bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rotting aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rotting gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rotting niet geschikt voor uw werk in De rotting of
 • u functioneert niet voldoende in De rotting.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rotting

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rotting niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rotting of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rotting verblijft, dan mag uw werkgever in De rotting u eveneens wel ontslaan.