Ontslag De rotte

Uw werkgever in De rotte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rotte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rotte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rotte. Uw werkgever in De rotte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rotte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rotte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rotte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rotte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rotte of met bevallingsverlof bent in De rotte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rotte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rotte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rotte
 • Als u in De rotte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rotte wilt opnemen;
 • Omdat u in De rotte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rotte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rotte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rotte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rotte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rotte. Uitzonderingen in De rotte;
 • Als uw werkgever in De rotte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rotte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rotte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rotte niet geschikt voor uw werk in De rotte of
 • u functioneert niet voldoende in De rotte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rotte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rotte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rotte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rotte verblijft, dan mag uw werkgever in De rotte u eveneens wel ontslaan.