Ontslag De roskam

Uw werkgever in De roskam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De roskam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De roskam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De roskam. Uw werkgever in De roskam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De roskam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De roskam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De roskam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De roskam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De roskam of met bevallingsverlof bent in De roskam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De roskam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De roskam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De roskam
 • Als u in De roskam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De roskam wilt opnemen;
 • Omdat u in De roskam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De roskam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De roskam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De roskam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De roskam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De roskam. Uitzonderingen in De roskam;
 • Als uw werkgever in De roskam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De roskam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De roskam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De roskam niet geschikt voor uw werk in De roskam of
 • u functioneert niet voldoende in De roskam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De roskam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De roskam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De roskam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De roskam verblijft, dan mag uw werkgever in De roskam u eveneens wel ontslaan.