Ontslag De rips

Uw werkgever in De rips mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rips zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rips

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rips. Uw werkgever in De rips mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rips arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rips niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rips te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rips u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rips of met bevallingsverlof bent in De rips.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rips kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rips die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rips
 • Als u in De rips lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rips wilt opnemen;
 • Omdat u in De rips lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rips lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rips wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rips op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rips

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rips. Uitzonderingen in De rips;
 • Als uw werkgever in De rips bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rips aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rips gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rips niet geschikt voor uw werk in De rips of
 • u functioneert niet voldoende in De rips.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rips

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rips niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rips of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rips verblijft, dan mag uw werkgever in De rips u eveneens wel ontslaan.