Ontslag De rijtjes

Uw werkgever in De rijtjes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rijtjes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rijtjes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rijtjes. Uw werkgever in De rijtjes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rijtjes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rijtjes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rijtjes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rijtjes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rijtjes of met bevallingsverlof bent in De rijtjes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rijtjes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rijtjes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rijtjes
 • Als u in De rijtjes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rijtjes wilt opnemen;
 • Omdat u in De rijtjes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rijtjes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rijtjes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rijtjes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rijtjes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rijtjes. Uitzonderingen in De rijtjes;
 • Als uw werkgever in De rijtjes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rijtjes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rijtjes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rijtjes niet geschikt voor uw werk in De rijtjes of
 • u functioneert niet voldoende in De rijtjes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rijtjes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rijtjes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rijtjes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rijtjes verblijft, dan mag uw werkgever in De rijtjes u eveneens wel ontslaan.