Ontslag De rijlst

Uw werkgever in De rijlst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rijlst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rijlst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rijlst. Uw werkgever in De rijlst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rijlst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rijlst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rijlst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rijlst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rijlst of met bevallingsverlof bent in De rijlst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rijlst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rijlst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rijlst
 • Als u in De rijlst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rijlst wilt opnemen;
 • Omdat u in De rijlst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rijlst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rijlst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rijlst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rijlst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rijlst. Uitzonderingen in De rijlst;
 • Als uw werkgever in De rijlst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rijlst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rijlst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rijlst niet geschikt voor uw werk in De rijlst of
 • u functioneert niet voldoende in De rijlst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rijlst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rijlst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rijlst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rijlst verblijft, dan mag uw werkgever in De rijlst u eveneens wel ontslaan.